Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa (PpP), prijímateľovi zanikla povinnosť používať  a vypĺňať dva rôzne pracovné výkazy (1 ako príloha PpP, 1 ako príloha Štandardnej stupnice jednotkových nákladov vo Výzve). Prijímateľ je povinný vypĺňať  a zasielať už len pracovný výkaz, ktorý tvorí prílohu Výzvy. Pokyny k vypĺňaniu predmetného pracovného výkazu sú uvedené vo vzore. Prijímateľ je povinný vypĺňať pracovný výkaz tak, ako je uvedené vo vzore.  Uvedené sa týka všetkých Žiadostí o platbu (okrem zálohovej), ktoré budú predložené po zverejnení tejto informácie. 

V prípade, že Žiadosť o platbu bude obsahovať pracovné výkazy za obdobie pred dátumom účinnosti Príručky pre prijímateľa, verzia 4 a prijímateľ nemá možnosť spätnej úpravy pracovných výkazov podľa uvedeného vzoru, je prijímateľa povinný postupovať v súlade s predchádzajúcim platným postupom, t. j. predkladá dva pracovné výkazy. 

 

Vzor: Pracovný výkaz (formát XLS, 180 kB)

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef