Usmernenie č. 2 k 21. výzve zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 30. novembra 2017  Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 2 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je úprava výzvy vo vzťahu k:

– precizovaniu podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa právnej formy žiadateľa v rámci predmetnej výzvy,
– vyšpecifikovaniu podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolení na realizáciu aktivít projektu.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef