Konferencia pre Miestne akčné skupiny so štatútom v dňoch 28. – 29. 11. 2017

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje konferenciu pre Miestne akčné skupiny so štatútom “Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na vidieku” v dňoch 28. – 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Banská Bystrica).

Preberané témy sa budú týkať hlavne miestneho rozvoja vedeného komunitou v podmienkach PRV 2014 – 2020, vyhodnotenia výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD a o udelení štatútu MAS, príkladov dobrej praxe – projekty LEADER, implementáciou CLLD v rámci PRV 2014 – 2020, kritérií pre výber projektov MAS, atď.

Svoju účasť predbežne potvrdila pani ministerka Gabriela Matečná spolu so zástupcami MPRV SR, taktiež pán Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, zástupcovia Ministerstva zemědělství ČR, zástupcovia MAS zo SR a ČR a zástupkyňa European Evaluation Helpdesk.

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka s programom – PDF (http://bit.ly/2zWICqw)

Pozvánka s programom – DOC (http://bit.ly/2yZIN4g)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2zTt7j4

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef