Oznam o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5

Úprava Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5 sa týka aj opatrení, ktoré sú v gescii MZ SR.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/oznam-o-zverejneni-indikativneho-harmonogramu-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-januar-2017-december-2017-verzia-5/

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef