Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2017 / 3.1.1 / 04

Prístup uchádzačov o zamestnanie (UoZ) a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily.
Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako rozpočtová organizácia.
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvania-2017/vyzvanie-podpora-poradenstva-uoz.pdf

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef