Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravila pre účastníkov v rámci Výročnej konferencie operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bola previazaná s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu, jeden z odborných workshopov s názvom „Keď rozprávka o troch grošoch neplatí, alebo kde ESF pomáha“.

Na workshope rozdelenom do viacerých blokov implementačná agentúra predstavila národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I., národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, národný projekt Podpora opatrovateľskej služby a posledný blok bol venovaný pomoci Európskeho sociálneho fondu v rámci dopytovo-orientovaných projektov.

Okrem odborníkov z implementačnej agentúry v rámci prezentácie národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni predstavili Matúš Ferenčík a Milada Javorová činnosť nízkoprahového denného centra Domov svätého Jána z Boha, ako aj spoluprácu tohto centra s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. V rámci bloku venovanom národnému projektu Podpora opatrovateľskej služby predstavil návrhy systémové zabezpečenia opatrovateľskej služby profesor Andrej Mátel, ktorý v národnom projekte pôsobí ako expert v podaktivite Cezhraničná spolupráca. Skúsenosti z terénu v tomto bloku odprezentovali aj Silvia Czére a Blažej Czére z Občianskeho združenia Pro Bono, ktoré je poskytovateľom opatrovateľskej služby.

V poslednom bloku odborného workshopu implementačnej agentúry venovanom fungovaniu pomoci z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci dopytovo-orientovaných projektov vystúpil profesor Jozef Mikloško, ktorý je predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Výročnú konferenciu zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje.

Zdroj:    https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/odborny-workshop-implementacnej-agentury-zaujal-na-vyrocnej-konferencii-operacneho-programu-ludske-zdroje

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef