Projekty európskej spolupráce – výzva otvorená

Termíny predkladania žiadostí na projekty:

22.11.2017 – Projekty spojené s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018 (Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018) – technické parametre projektov sú rovnaké ako pri “projektoch menšieho rozsahu”, projekty však musia riešiť predpísané témy, začiatok realizácie môže byť medzi januárom – septembrom 2018

18.1.2018 –  Projekty Európskej spolupráce – projekty menšieho rozsahu a projekty väčšieho rozsahu (Support for European cooperation projects 2018 (Category 1 – Smaller scale cooperation projects / Category 2 – Larger scale cooperation projects)
Aj projekty v rámci tejto výzvy môžu obsahovať témy kultúrneho dedičstva

Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať pohyb kultúrnych diel a nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych subjektov, najmä umelcov.
Oprávnení žiadatelia: organizácie so sídlom v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme Kultúra, ktorí majú k termínu na predkladanie žiadostí prax aspoň 2 roky.

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef