Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2017

Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2017 (ďalej len „verejná výzva“) sa iniciuje v súlade s ustanovením zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na základe ktorého možno na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie v oblasti zdravotníctva aj na účely „vzdelávania laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane vlastného zdravia“.

Prioritne určené oblasti pre rok 2017:

Realizácia vzdelávacích programov, kampaní, iniciatív a aktivít určených pre laickú verejnosť v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane duševného zdravia jednotlivcov a rodín, vytvárania vzťahovej väzby v ranom detstve, prevencii demencie, suicídií a destigmatizácie.

Verejná výzva sa zverejňuje v súlade s § 2 ods. 1 písm. b), § 4 ods. 9 a § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je do 05. 12. 2017.

 

Viac na:   http://www.health.gov.sk/Clanok?Vyzva-podpora-dusevneho-zdravia-2017

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef