ÚPPVII vyhlasuje 2.kolo na predkladanie žiadostí o partnerstvo

rad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) vyhlasuje 2.kolo na predkladanie žiadostí o partnerstvo. Je to ponuka partnerstva v rámci vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11.
S cieľom podporiť väčší počet vysokých škôl, ponuka platí pre vysoké školy, s ktorými ešte neboli uzatvorené zmluvy o partnerstvo.
V prípade záujmu o partnerstvo verejná alebo štátna vysoká škola vyplní Žiadosť o partnerstvo (príloha 2) a odošle ju spolu s jej prílohami na email: partnerstvo@vicepremier.gov.sk . Termín uzavretia II. kola žiadostí je 24.11.2017. Partneri sa následne budú vyberať podľa Hodnotiacich kritérií (príloha 3). Podrobné informácie nájdete v prílohe č.1 Ponuka partnerstva. Viac informácií spolu s prílohami je k dispozícii na: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekty-pre-vysoke-skoly/

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef