Výzva na predkladanie žiadostí pre Územné akčné plány v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi – Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility – Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Výška finančných príspevkov alokovaných na PO3 a súčasnú výzvu je 34 608 080 EUR. Výzva je otvorená od 8. septembra do 30. novembra 2017.

Vzhľadom na to, že očakávané výsledky prioritnej osi si vyžadujú zložité zásahy – ako prvý krok v oboch výberových konaniach sú žiadatelia povinní vytvoriť komplexný plán rozvoja nazvaný Územný akčný plán zamestnanosti [TAPE].

Podrobné informácie a balík dokumentov k výzve nájdete na webovej stránke programu www.skhu.eu.

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef