Výzva č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky

Fond na podporu umenia vyhlásil dňa 22.9.2017 Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre podprogramy:
– 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo,
– 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení,
– 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo,
– 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec,
– 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
– 1.2.4 Medzinároné mobility a prezentácie – tanec,
– 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
– 1.6.2 Medziodborové podujatia.
– 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef