Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ

Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ vyzvanie vyhlásené dňa 25.09.2017 + prílohy

Zdroj:    https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/zamestnanost/

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef