Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Coworking Akceleračného programu

Priestor na kreovanie Vašich podnikateľských nápadov

Staňte sa na 4 mesiace členom výnimočnej komunity, získajte nové kontakty a pracujte na nových podnikateľských projektoch aj vy.

Slovak Business Agency, (ďalej len „SBA“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave – Coworking Akceleračného programu (ďalej len „Coworking AP“), poskytovanú v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014 + 313041I861 a to na

 40 miest v Coworkingu AP.

Národný projekt NPCII – BA kraj je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

Výzva je otvorená.

1.Popis služby

Čo je Coworking Akceleračného programu?

Coworking AP predstavuje priestor, kde sa stretávajú osoby z rôznych profesií a oblastí. V takomto pracovnom priestore pracuje každý člen individuálne a/alebo v tímoch na svojich aktivitách, pričom vzájomnou interakciou jednotlivých členov môžu vznikať nové pracovné kontakty a spoločné podnikateľské projekty.

Zdroj:   http://www.sbagency.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-v-ramci-akceleracneho-programu-narodneho#.WcSd-c1pGHs

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef