Projekty európskej spolupráce – výzva otvorená

Termíny predkladania žiadostí na projekty

22.11.2017 – Projekty spojené s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018 (Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018)

18.1.2018 –  Projekty Európskej spolupráce – projekty menšieho rozsahu a projekty väčšieho rozsahu (Support for European cooperation projects 2018 (Category 1 – Smaller scale cooperation projects / Category 2 – Larger scale cooperation projects)

Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať pohyb kultúrnych diel a nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych subjektov, najmä umelcov.
Oprávnení žiadatelia: organizácie so sídlom v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme Kultúra, ktorí majú k termínu na predkladanie žiadostí prax aspoň 2 roky.

Inšpirujte sa informáciami o doteraz podporených projektoch TU

Akcie

Goetheho inštitút v Bratislave v spolupráci s ďalšími inštitúciami pripravili PROJEKT DÁTA: DEMOKRACIA. Každý deň sa generujú miliardy obsahov a dát najrozličnejšieho typu, ktoré sú vzápätí dostupné ľuďom na celej zemeguli. Každým lajkom na sociálnych sieťach a každou nahratou fotografiou zanechávame silnú dátovú stopu. Ako sa narába s našimi dátami, stávame sa produktom, sme meraní a pozorovaní? Čo sa s týmito informáciami z dlhodobého hľadiska stane – kedy a ako, kým a v akých misúvislostiach budú využité? Tieto otázky kladie Goetheho inštitút svojou sériou podujatí Dáta:Demokracia od 15. septembra do 6. decembra 2017.
Viac: TU

Aj tento rok sa CED Slovensko spolupodieľa na organizácii série diskusií Mesto ako Politikum. Zámerom série verejných diskusií  je prispievať k nastoľovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá. Fókus organizátorov je primárne zameraný na reflexiu Bratislavy, dôležitú úlohu však zohráva komparácia so skúsenosťami iných metropol spoločného európskeho priestoru. Cieľom je rozvoj kultúry mestského občianstva, ktoré je charakteristické na jednej strane svojou heterogenitou (reprezentuje množstvo rozmanitých skupinových a individuálnych identít) a na druhej strane svojou schopnosťou zo svojich partikulárnych identít príležitostne vystúpiť a dospievať k najvyššiemu stupňu emancipácie v demokracii – občianstvu založenému na spolupatričnosti. Najbližší termín: 24. október v bratislavskom A4 priestore pre súčasnú kultúru.

Ilustračné foto: Erik Mátrai (HU), Turul, 2012, svetelná inštalácia. Foto: Anatole Serexhe

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef