Európska komisia – Podprogram MEDIA Výzva na Podporu na rozvoj obsahu samotných projektov

Výzva je založená na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1295/2013 z 11.decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 – 2020) a na jeho korigende z
27.6.2014
V rámci konkrétneho cieľa zvyšovať potenciál európskeho  audiovizuálneho odvetvia tak, aby mohlo fungovať nadnárodne i medzinárodne, je jednou z priorít podprogramu MEDIA:
– zvyšovať potenciál audiovizuálnych subjektov vytvárať európske audio vizuálne diela s možnosťou ich šírenia v EU i za jej  hranicami a zároveň uľahčovať európsku a medzinárodnú koprodukciu vrátane koprodukcie s televíznymi vysielateľmi.
Výzva:   devsp2018_sk
Zdroj a viac:   https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef