Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018

Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.110/2017

VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V ČLENSKOM ŠTÁTE
PRE VINÁRSKY ROK 2017/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018 vyzýva na predloženie žiadosti o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018 a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018 v termíne do 15. októbra 2017.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018 osobne do podateľne PPA alebo poštou.

Zdroj:   http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-ziadatelov-o-podporu-na-propagaciu-v-clenskom-state-pre-vinarsky-rok-2017-2018/8418

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef