Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018

Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č. 107/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018

vyzýva

na predloženie žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018 a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018 v termíne

do 15. októbra 2017

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018 osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zdroj:  http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-ziadatelov-o-podporu-na-investicie-pre-vinarsky-rok-2017-2018/8413

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef