Program LIFE – výzva EK na predkladanie žiadostí o grant

Program LIFE je komunitárnym programom Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy so zameraním na nasledovné prioritné oblasti:
Podprogram Životné prostredie – zahŕňa 3 prioritné oblasti: životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, príroda a biodiverzita, správa a informovanie v oblasti životného prostredia,
Podprogram Ochrana klímy – zahŕňa 3 prioritné oblasti: zmierňovanie zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy a správa a informovanie v oblasti klímy.

Dňa 28. apríla 2017 bola zverejnená výzva Európskej komisie (EK) na predkladanie žiadostí o grant. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby so sídlom v krajine EÚ, teda všetky verejné inštitúcie (orgány územnej samosprávy, verejné vysoké školy a pod.), všetky súkromné organizácie a neziskové organizácie. Maximálna miera financovania projektov v rámci programu LIFE zo strany EK počas trvania prvého viacročného pracovného programu v rokoch 2014-2017 predstavuje úroveň 60% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Termíny na predkladanie žiadostí o grant (podľa oblasti podpory od 7.9.2014 do 14.9.2017) a všetky potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke EK:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef