Zmena č.1 výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS)

Cieľom Zmeny č.1 výzvy je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme navýšenia finančných prostriedkov na 16 406 000EUR z EÚ zdrojov a 1 930 117,65EUR zo ŠR zdrojov na  spolufinancovanie.

Viac na:

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-miestne-obcianske-poriadkove-sluzby-mops-v-obciach-s-pritomnostou-mrk-oplz-po5-2017-1

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef