Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti civilného letectva č. 2017/02

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15 (ďalej len „ministerstvo”), podľa § 2 ods. 2 výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. novembra 2014 č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva (ďalej len „výnos č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M”) v súlade s § 56a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 143/1998 Z. z.”) vyhlasuje výzvu č. 2017/02 na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti civilného letectva (ďalej len „žiadosť”).

Viac na:   http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=185929

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef