Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (2017-2020) (schéma pomoci de minimis)

Slovak Business Agency:

Získajte experta, ktorý Vám pomôže s úspešnou realizáciou Vášho nápadu. Výzva Komponentu 2 iniciatívy Startup Sharks (ďalej len „Startup sea“) je otvorená. Váš expert Vám poradí, ako sa stať žralokom vo vlnách biznisu.

Do výzvy sa môžete zapojiť už od 23. 09. 2017

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017-2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 (ďalej len „Schéma“) vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 2 Schémy vo forme konzultácii a odborného poradenstva (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame podnikateľom s  dátumom registrácie najviac  5 rokov, bez ich spolufinancovania, možnosť získať podporu vo forme konzultácií a odborného poradenstva.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy vrátane jej príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Bližšie informácie a kritériá pre žiadateľov súvisiace s konzultáciami a odborným poradenstvom:

http://www.sbagency.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-podpory-v-ramci-komponentu-2-schemy-na-podporu#.Wbi2T81pGHs

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef