Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia v rámci komponentu 1 schémy na podporu startupov (2017-2020) iniciatívy STARTUP SHARKS

Slovak Business Agency:

Poďte s nami na medzinárodné alebo domáce podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy.

Do výzvy sa môžete zapojiť už od 23. 09. 2017

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017 – 2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 (ďalej len „Schéma“) vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy vo forme podpory účasti na medzinárodných a domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame podnikateľom, bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na medzinárodných alebo domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy vrátane jej príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Žiadosti bude posudzovať komisia podľa týchto kritérií:

•          Potenciál plného využitia účasti na podujatí,

•          Kvalita vypracovania prihlášky,

•          Technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky,

•          Realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

 Viac na:   http://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-na-medzinarodne-alebo-domace-podujatia-v-ramci-komponentu-1-schemy-na-podporu#.Wbi1wc1pGHs

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef