Konzultácie k výzve na pitnú vodu a k výzvam na komunitné centrá

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje pozvať na konzultačné dni k žiadostiam o NFP k vyhlásenej výzve zameranej na podporu prístupu k pitnej vode (OPLZ-PO6-SC611-2016-3) výzvam zameraným na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier (OPLZ-PO6-SC613-2016-2 a OPLZ-PO6-SC613-2017-2) pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Na konzultáciách sa možno zúčastniť od 11. septembra 2017 do uzávierky jednotlivých hodnotiacich kôl v čase od 8:00 do 16:00 v Bratislave na Panenskej 21. V prípade výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode je uzávierka hodnotiaceho kola 26. septembra 2017, v prípade výziev zameraných na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier 5. októbra 2017.

V prípade Vášho záujmu o konzultáciu zašlite, prosím, potvrdzujúci e-mail o Vami preferovanom dni, čase a počte osôb na adresu david.bodnar@minv.sk.

https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=konzultacie-k-vyzve-na-pitnu-vodu-a-k-vyzvam-na-komunitne-centra

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef