Viac dizajnu

Nadácia Tatra banky otvára ďalšie kolo grantu na podporu mladého dizajnu:

Nadácia Tatra banky chce podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov. Podporíme náklady potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom tvorby dizajnérov. V prípade naliehavosti podporíme aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý predloží žiadosť, alebo naopak, ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. V poslednom rade podporíme tiež sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.

Suma:  18 000 €,   jeden grant max:  2 000€

Termín:  16.10.2017

Viac na:   http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/

 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef