Výzva na projekty špecializovaného sociálneho poradenstva

Výzva na projekty špecializovaného sociálneho poradenstva

Košický samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji na roky 2018-2019.

Cieľom výzvy je vytvoriť novú optimálnu sieť so zvýšeným počtom špecializovaných poradcov v porovnaní s rokmi 2016 – 2017 s dôrazom na inovatívny a kreatívny prístup v poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva jednotlivým špecificky zadefinovaným cieľovým skupinám.

Dátum uzavretia výzvy je 29. septembra 2017

Tu nájdete text výzvy so všetkými podrobnosťami, vrátane oprávnených cieľových skupín, požiadaviek na žiadateľa, kritérií výberu špecializovaných poradcov, postupu pri predkladaní, povinných príloh a projektového formulára.

Autor/zdroj: odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

Zdroj:   https://web.vucke.sk/sk/novinky/vyzva-projekty-specializovaneho-socialneho-poradenstva.html

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef