Zrušenie výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom “Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie” s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) si dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „MPSVR SR“) ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje zrušil výzvu na dopytovo orientované projekty s názvom “Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie” s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 z dôvodu podstatnej zmeny podmienok poskytnutia príspevku. Ide o podmienku poskytnutia príspevku č. 15 – Osobité podmienky oprávnenosti žiadateľa pri výkone poradenstva v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie v časti výzvy 2.1 Oprávnenosť žiadateľa.

Zdroj:   https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-zruseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-s-nazvom-poradenstvo-a-osveta-v-oblasti-prevencie-a-eliminacie-diskriminacie-a-kodom-op-lz-dop-20164.1.2011

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef