Zmena oprávneného obdobia v činnostiach C4 a L3

V rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v činnostiach:
– C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
– L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,

bolo rozšírené oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu/časti projektu nasledovne:

– pre činnosť C4 je rozšírené oprávnené obdobie od 01.01.2017 do 30.11.2017 pre všetkých žiadateľov,
–  pre činnosť L3 môže byť rozšírené oprávnené obdobie od 01.01.2017 do 30.11.2017 pre žiadateľov, ktorí preukážu relevantné prekážky brániace dodržaniu pôvodného oprávneného obdobia.

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef