Prvá výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorého vznik odsúhlasila NR SR na základe návrhu vládneho zákona v máji tohto roku, uverejnil prvú výzvu na registráciu organizácií národnostných menšín

(http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/).

Organizácie sa môžu zaregistrovať do 8. septembra 2017 vyplnením a odoslaním registračnej listiny. Najdôležitejšou podmienkou na úspešnú registráciu je preukázať minimálne 3 roky pôsobenia v oblasti menšinovej kultúry. Úspešne zaregistrované organizácie sa môžu zúčastniť zhromaždenia organizácií, ktoré volia členov odborných rád, a zároveň majú možnosť predkladať návrhy na členov odborných rád. Odborné rady budú v nasledujúcich dvoch rokoch posudzovať žiadosti a odporúčať riaditeľovi projekty na podporu vrátane výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť poskytnuté na konkrétny projekt. Zhromaždenie organizácií je naplánované na začiatok októbra.

Vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín ako verejnoprávnej inštitúcie iniciovalo a v podobe návrhu zákona predložilo ministerstvo kultúry. Fond začal svoju činnosť vykonávať od 1. augusta 2017. Cieľom fondu je podpora kultúry 13 národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike. Jeho rozpočet je 8 miliónov eur ročne.

Zdroj:    http://new.mksr.sk/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=964

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef