Výzva Rybné hospodárstvo

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnila na svojom webovom sídle výzvu číslo OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01.

Dátum vyhlásenia: 8. 8. 2017

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy sú:

  1. a) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):

– samostatne hospodáriaci roľníci

– obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka

– občianske združenia

– štátne podniky

  1. b) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

– obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka

– fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnení žiadatelia musia mať podnikateľskú históriu v čase predloženia ŽoNFP (minimálne jeden ukončený účtovný rok) a schválenú spracovateľskú prevádzku Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: http://www.apa.sk/vyzva-c-oprh-marketing-5-1-1-a1-2017-01-aktivita-1/vyzva-c-oprh-marketing-5-1-1-a1-2017-01-aktivita-1/8384

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef