Úrad vlády SR spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl

Cieľom súťaže Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017 je zviditeľnenie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch či priamo v mieste bydliska, štúdiá a pod. prostredníctvom originálneho pohľadu študentov, podpora ich tvorivosti, talentu, ale aj prezentácia mesta či regiónu, z ktorého pochádzajú, kde bývajú a študujú. Účastníkmi súťaže môžu byť študenti stredných a vysokých škôl na území Slovenskej republiky, a to bez akéhokoľvek obmedzenia.

Súťaž je praktickou implementáciou kľúčových krokov Joint Action Plan – siedmych spoločných komunikačných činností, ktoré vzišli z aktivít eurokomisárky pre regionálnu politiku Coriny Creţu a eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, ktoré prezentovali dňa 25. apríla 2017 v Luxemburgu. Na organizovaní súťaže v členských štátoch EÚ spolupracuje aj Európska komisia a jej zastúpenia, preto aj všetci víťazi budú pozvaní prezentovať svoje videá na Európskom týždni regiónov a miest v Bruseli.

Účastníci súťaže môžu získať tieto ceny:

  1. miesto: HD kamera SON FDR AX 53.
  2. miesto: EXT HDD 1TB Wireless + Powerbank Genius ECO-u540 5400mAh.
  3. miesto: Tablet Lenovo TAB 2 A7-10 + USB Kingston 32 GB.

Práce budú hodnotené odbornou komisiou, ktorá bude zložená so zástupcov Úradu vlády SR, Zastúpenia Európskej Komisie v SR a odborného garanta z oblasti audiovízie. Najlepšie práce budú zverejnené na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/.

Odborná komisia hodnotí práce neverejne. Rozhoduje jednorazovo o udelení cien podľa nasledovných hodnotiacich kritérií:

– uchopenie témy,

– tvorivosť,

– originalita,

– spracovanie,

– inovatívnosť.

Všetky príspevky spolu s vyplneným formulárom musia byť odoslané na adresu: Úrad vlády SR, odbor informovanosti a publicity, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, v termíne do 15. novembra 2017. Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať – Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017. Určujúci termín odoslania je pečiatka pošty na obálke.

Štatút súťaže je zverejnený na stránke: http://bit.ly/2sDkCk9

Zdroj:   http://bit.ly/2tBYMRZ

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef