Aktualizované príručky pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len RO pre OP KŽP) oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnil aktualizované verzie Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.2, platnú od 28. 06. 2017 a Príručku pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.3. Obe príručky nájdete v časti “Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci”.

Zdroj:  http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/aktualizovane-prirucky-pre-projekty-technickej-pomoci-op-kzp/

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef