Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 – časť č. 1, 2, 3:

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

Dokumenty na stiahnutie:

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 1. časť 23.5.2017 (http://bit.ly/2qUbOsA)

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 2. časť 29.5.2017 (http://bit.ly/2rTiWGR)

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 3. časť 19.6.2017 (http://bit.ly/2sN7kpu)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:   http://bit.ly/2rfDj0Q

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef