Tri úspešné programy podpory z grantov EHP a Nórska budú ukončené na troch konferenciách v Košiciach a Užhorode

Návšteva projektov, film o údržbe kultúrnych pamiatok, vystúpenie folklórnych súborov zo Slovenska a Ukrajiny či návšteva pamätníka M.R.Štefánika v Užhorode  – to všetko sú aktivity súvisiace s hneď troma záverečnými konferenciami programov: Zachovanie kultúrneho dedičstva, Domáce a rodovo podmienené násilie a Cezhraničná spolupráca,   realizovanými  v  uplynulom období implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Konferencie  sa uskutočnia v dňoch 13.-14. júna 2017 o 10.00 h v Košiciach, v hoteli Double Tree by Hilton  a dňa 15.júna 2017 rovnako o 10.00 h v Užhorode, v Galérii Ilko.

Konferencií sa zúčastní Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR, Jurij Jurijovič Muška, veľvyslanec Ukrajiny v SR, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, Miroslav Mojžita, generálny konzul SR v Užhorode, zástupcovia  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mikulin Viktor Petrovic, zástupca predsedu Zakarpatskej oblastnej štátnej administratívy, Bohdan Andriiv, primátor mesta Užhorod, zástupcovia nórskych spolupracujúcich inštitúcií a organizácií, realizátori projektov a ďalší hostia. Kompletné programy troch záverečných konferencií je zverejnený na: http://www.eeagrants.sk/5-sk/uvodna-stranka/.

V uvedených troch programoch bolo realizovaných spolu viac ako 90 projektov podporených grantmi (spolu za tri programy) vo výške viac ako 33 miliónov eur: http://www.eeagrants.sk/5-sk/uvodna-stranka/ .

Okrem hodnotenia uplynulého  programového obdobia či prezentácií niektorých úspešných projektov zaznejú aj aktuálne informácie týkajúce sa nového programového obdobia grantov EHP a Nórska, ktoré sa začalo slávnostným podpisom Memoránd o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu dňa 28.11.2016 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Ide v poradí už o tretiu edíciu týchto grantov na Slovensku, vďaka čomu sa pre Slovensko otvoria možnosti prijať až do roku 2021 finančné prostriedky vo výške približne 113 miliónov eur, čo je cca o 30 miliónov eur viac ako v predchádzajúcom období.  Štátny rozpočet SR na financovanie programov rovnako ako v minulosti prispeje  15 percentami.

Účasť médií na konferenciách je voľný. V prípade záujmu o návštevu Užhorodu, je potrebné nahlásiť mailom svoju akreditáciu do pondelka, 12.6.2017 do 18.00 h na adresu: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227.

Zdroj: http://www.vlada.gov.sk/tri-uspesne-programy-podpory-z-grantov-ehp-a-norska-budu-ukoncene-na-troch-konferenciach-v-kosiciach-a-uzhorode/

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef