Výzva „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 65 500 € na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych školách.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle oprávnený žiadateľ príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja do 10. mája 2017.

 

Výzva

96.05 kB

Žiadosť

148.17 kB

Štatút

111.35 kB

Príloha č. 1 k štatútu

72.51 kB

Príloha č. 2 k štatútu

52.22 kB

 

Zdroj:   http://www.minedu.sk/vyzva-%E2%80%9Ezvysenie-efektivity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-2017%E2%80%9C/.

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef