Nadácia Tatra banky – Vedieť viac

Nadácia Tatra banky –   Vedieť viac:

Po desiatykrát podporíme projekty, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania

Cieľom grantového programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny študentov, profesorov, odborníkov a vedeckých pracovníkov pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.
Program podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách.

Uzávierka predkladania žiadostí:   5. jún do 24.00 (pondelok)

Plánovaná výška grantu:   30 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt:    5 000 €

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Informačný materiál
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať len elektronicky prostredníctvom online formuláru.

Zdroj:    http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Nadacia-Vediet-Viac-04-06-2017_SE&utm_term=grant-nadacia-tb&utm_content=Grant%20Vedie%C5%A5%20viac%20a%C5%BE%205%20000%20%E2%82%AC&gclid=CjwKEAjw2qzHBRChloWxgoXDpyASJAB01Io0t-lc2ZpzepXvP0-LwDOYHze0_ViAedjolvxBbCIdlBoCw1jw_wcB,

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef