Verejné konzultácie a hodnotenie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Otvorená verejná konzultácia na účely hodnotenia Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) v polovici trvania

Oblasť(ti) politiky
Zamestnanosť a sociálne záležitosti, rovnaké príležitosti, spravodlivosť a základné práva, sociálne začlenenie
Cieľová(-é) skupina(-y)

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Komisia však uvíta najmä príspevky zainteresovaných strán priamo zapojených do FEAD, ako sú zainteresované strany zapojené do riadenia operačných programov, organizácie zapojené do poskytovania pomoci z FEAD buď ako príjemcovia alebo ako projektoví partneri a jednotlivci, ktorí dostávajú podporu z FEAD.

Obdobie trvania konzultácie
Od :     03/02/2017     do :   05/05/2017
Predmet konzultácie

Výsledky sa použijú aj ako podklady pre pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sa predstavia výsledky hodnotenia v polovici trvania. Verejná konzultácia pomôže určiť, či sú potrebné nejaké opatrenia na zmenu vykonávacích pravidiel a postupov v rámci súčasného a nasledujúceho programového obdobia.

Spôsob predkladania príspevkov
Vítané sú príspevky občanov, organizácií a orgánov verejnej správy.

Príspevok môžete predložiť tu.

Zobraziť konzultačný dokument

Zobraziť dotazník:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FEADmid-term?surveylanguage=SK

 

Viac na:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef