Výzva na predkladanie projektov do marcovej uzávierky je otvorená!

Európska komisia na svojich stránkach zverejnila výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Európa pre občanov. Projekty možno predkladať do 1. 3. 2017 a to do 12 hodiny. Komisia súbežne s výzvou zverejnila aj tohtoročný pracovný programplus jeho dodatokprogramového sprievodcudoplneného o tému európskeho zboru solidarity (nový všeobecný znak programu). Sprievodca by mal byť v priebehu januára preložený aj do slovenčiny.

Formuláre sú dostupné štandartne na web stránke agentúry EACEA.

Zároveň prikladáme Sprievodcu ako vytvoriť, vyplniť a odoslať formulár projektovej žiadosti.

Zdroj: Európsky kontaktný bod

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef