Ján Lesňák – sochár, Levoča

 

Mgr.art. Ján Lesňák sa narodil 1.6.1979 v Levoči. Študoval na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi odbor kameňosochárstvo (1993-1997).

V rokoch 1997-2003 študoval na Akadémií Umení v Banskej Bystrici pod vedením Doc. Petra Gáspára a Prof. Jána Hendrycha na katedre figurálneho sochárstva.
12.5.2007 bolo odhalené súsošie v Ríme, na nádvorí generálneho domu Rádu minoritov pri bazilike Dvanástich apoštolov – Nepoškvrnené Počatie Panny Márie a sv. Maximilián M. Kolbe.

V dňoch 8.12.2007 – 20.1.2008 vystavoval v Dome umenia v Bratislave hlavu Mariána Vargu v rámci výstavy : Interpretácia skutočnosti. Umenie 2007. Slovenská maľba, socha, grafika.

Z príležitosti posvätenia slovenskej kaplnky v bazilike Božieho Milosrdenstva v Krakove r. 2008 bol inštalovaný basreliéf Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Momentálne žije a pôsobí v Levoči.

Realizácie:

Sv. František z Assisi (2016, Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky)

Sedembolestná Panna Mária (2015, kostol sv. Šimona a Júdu Oľšov)

Mariánsky stĺp (2013, Torysa)

Sv. Vendelín (2013, Prešov – sídlisko Šváby)

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie (2012, kláštor Rádu minoritov Bratislava – Karlová Ves)

Krížová cesta (2012, Sedliská – Podčičva)

Krížová cesta (2011, kostol sv. Michala archanjela Dulová Ves)

Corpus Krista (2009, Košice – saleziánske stredisko sídlisko Terasa)

Kópia sochy Nepoškvrnenej Panny Márie pre Štátne reštaurátorské ateliéry (2008 – 2009, námestie Spišské Podhradie)

Sedembolestná Panna Mária (2008, bazilika Božieho Milosrdenstva Krakov)

Sv. Maximilián M. Kolbe (2006, generálny dom Rádu minoritov Rím)

Ružencová Madona s Ježiškom a sv. Dominikom (2003, Dominikáni Košice)

Pieta (2002, kostol Povýšenia sv. Kríža Kaľava)

Sv. František z Assisi (2002, nádvorie kláštora Rádu minoritov Levoča)

 

Foto:

Lesnak-Corpus Krista Košice

*

Lesnak-Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, Bratislava-Karlova Ves

*

Lesnak-Sedembolestná Panna Mária Oľšov 2

*

Lesnak-Sedembolestná Panna Mária Oľšov

*

Lesnak-Sv. František z Assisi Levoča

***

 

 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef