Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

Vláda Slovenskej republiky  na dnešnom 94. rokovaní ako 6. bod programu prerokovala a schválila s pripomienkami

Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

Návrh uznesenia

Predkladacia správa

Vlastný materiál

Pripomienkové konanie

Návrh komuniké

Doložka vplyvov

Doložka vplyvov 2

Obal

Príloha

Stanoviská:

Stanovisko HSR

Kompletný materiál (v .zip formáte) 

Zdroj info a viac na:   http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23256.

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef