Jozef Sukenik – sklomaliarstvo, Markušovce

Jozef Sukenik  je regionálny tvorca originálnych obrazov s figurálnymi ľudovými motívmi. Zobrazuje miestne kroje a zvyky.

Venuje sa folklóru od roku 1972, kedy pri založení ľudového folklórneho súboru Čačina v Spišskej Novej Vsi sa stal jeho členom, neskôr tancoval i v súbore Jánošík v Brne. Po ukončení aktívnej činnosti v roku 1988 zostal verný ľudovému kroju tým, že začal maľovať  mužský i ženský odev z regiónu Spiš, neskôr i iných. Jeho veľkým vzorom je Karol Plicka, fotografie ktorého sú pre neho inšpirujúce i predlohové. Maľuje denný ľudový odev i komplikované slávnostné kroje. Je samouk v odbore sklomaliarstvo, aktívny od roku 1985. Pri svojej tvorbe obrázkov používa maľbu za studena technikou “podmaľby na skle”.

Podmaľba na sklo si vyžaduje dokonalú prípravu a premyslený postup tvorby obrázka, taktiež výber druhu farieb je závislý od želaného efektu tieňovania, plastičnosti a prelínania farebných odtieňov.

Popri figurálnych motívoch maľuje i krajinky, hlavne pamätihodnosti. V ostatnom čase sa venuje i sakrálnym motívom, napodobňujúcim ikony. Jeho práce sa nachádzajú i v Taliansku, Turecku, či Brazílii.

 

Sklomaliarstvo je ozdobná úprava povrchu úžitkového a dekoratívneho skleného riadu alebo tabuľového skla.

Maľba za studena – farebnými hlinkami rozrábanými rôznymi olejmi, známa už v Egypte. Po zdokonalení výroby tabuľového skla pribudli aj maľované obrázky. Ich maľovanie sa spočiatku poväčšine viazalo na sklárske huty, kde bolo maliarstvo skla remeselnou špecializáciou. Výroba maľovaných obrázkov najmä technikou podmaľby na skle v mnohých krajinách, predovšetkým v bývalom Rakúsko-Uhorsku, zľudovela.

Maľba za tepla – zatavovaním nepriehľadných emailov (smaltov). Na sklo sa farba nanáša štetcom, pri zatavovaní sa môže aj nastriekavať alebo vtierať do vyleptaných línií. Nanesené farby sú sivasté a až po vypálení pri 600 °C dostávajú pravý farebný odtieň i lesk a nedajú sa zo skla odstrániť. Takýmto postupom zdobili sklo už Rimania.

Foto:

Sukenik -Portret

Sukenik -01 Sukenik -02 Sukenik -03 Sukenik -04 Sukenik -05 Sukenik -06 Sukenik -07 Sukenik -08 Sukenik -09 Sukenik -10 Sukenik -11

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef