Patchwork klub, Levoča

V roku 2009 prezentuje v Levoči partnerské mesto Litomyšl z ČR skupinu šikovných patchworkáriek, výrobky ktorých nadchli levočské ženy. Netrvalo dlho, dali sa dohromady a vytvorili Patchwork klub 2009. Pod záštitou Mestského kultúrneho strediska sa pravidelne stretávajú a navzájom sa oboznamujú s návrhmi vzorov a typov produktov. Vytvárajú deky, obrusy, prestierania, štóly, hračky, figúrky, tašky, peňaženky, vianočné a veľkonočné dekorácie, jarné a jesenné dekorácie. Obvykle niektorá z členiek klubu naštuduje novú techniku patchworku, ktorú potom na stretnutí prezentuje a zaúča ostatné.

Klub sa prezentuje výrobkami v Levoči na Vianočných trhoch, počas Dní Majstra Pavla, ale tiež na samostatných výstavách v Litomyšli a Prahe, taktiež v Nowom Saczi v Poľsku.

Je to príklad dobrej komunitnej organizácie a činnosti, ktorá zaujíma členky a tvorivo uspokojuje ich požiadavky. Členská základňa je cca 30 osôb vo veku od 28 do 75 rokov.  Výsledkom je propagácia mesta, klubu i jednotlivých osôb, ale tiež podpora predaja iných produktov napr. zatraktívnením predajných výloh, či ozvláštnenie podujatí. Pravidelná podpora charitatívnej činnosti, upomienkové predmety.

Foto:

Patchwork -1 Patchwork -2 Patchwork -3  Patchwork -5 Patchwork -6 Patchwork -7 Patchwork -8

patch1 patch2 patch3 patch4 patch5 patch6

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef