Pillerovský kaštieľ, Krompachy

Barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1727. V roku 1797 bol upravovaný a rozšírený. Je to jednopodlažná budova s tromi rizalitmi, prostredný z nich je empírový. Okná majú ušnicové šambrány a štukovú výzdobu. Letopočet 1727 je uvedený na tympanóne nad vstupom. Strecha je manzardová.

Kaštieľ patril dlhé roky rodine Gundelfingerovcov, ktorá od 16. storočia spravovala bane, hámre a huty richnavského zemepána. Ten im postúpil dve, pravdepodobne Csákyovské, kúrie na Zemianskej strane, jedna z nich bola prebudovaná na kaštieľ. Juraj Gundelfinger postavil v 18. stor. vlastnú železiareň s jednou pecou, pri súpise v 1776 už mala dve pece a vyprodukovali asi 1000 centov železa dobrej kvality. V 19. stor.predali Gundelfingerovci kaštieľ gelnickej rodine Piller, ktorá bola spoluvlastníkom bane Sv. Štefan. Pillerovci upravili okolie kaštieľa o zaujímavý park.

V 20.stor. sa vlastníkom objektu stal štát a bola tu zriadená škola pre detskú ozdravovňu. V súčasnosti je objekt v súkromnom vlastníctve a slúži na ubytovanie návštevníkov.

Nachádza sa v centre mesta Krompachy, na ulici Zemanská, v Piller parku, v katastri obce Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj. Stav historického sídla je veľmi dobrý. V súčasnosti je v ňom penzión, s ubytovaním.

Foto:

Kaštieľ Krompachy -01

*Kaštieľ Krompachy -02

*Kaštieľ Krompachy -03

*Kaštieľ Krompachy -04

*Kaštieľ Krompachy -05

*Kaštieľ Krompachy -06

*Kaštieľ Krompachy -07

*Kaštieľ Krompachy -08

*Kaštieľ Krompachy -09

*Kaštieľ Krompachy -10

***

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef