Vodná nádrž Klauzy v Slovenskom raji – Smižany

Vodná nádrž Klauzy bola vybudovaná v roku 1781 na hornom toku potoka Biely potok. Slúžila pre potreby splavovania dreva pre obec Smižany až do r. 1950. Dĺžka úseku potoka (Tomášovská Belá) od nádrže po jeho ústie do rieky Hornád je asi 6 km. Majiteľom hrádze bola aj grófska rodina Csákyovcov. Výška hrádze je 7,8m. Obnova hrádze prebehla v rokoch 1917 a 1928. Akumulačné nádrže sa v súdobej odbornej terminológii nazývali klauzúry, preto dostala nádrž miestny názov Klauzy.

V roku 1980 ju po rekonštrukcii štátnymi lesmi prispôsobili na chov rýb (tajch). Od roku 1985 je národnou kultúrnou pamiatkou. Teleso priehrady je vytvorené zaujímavou kombináciou sypanej zeminy, ílu a drevenej konštrukcie. V strede hornej koruny hrádze je tzv. korunový prepad vody v podobe širokého dreveného žľabu. Nad ním postavili strážnu búdku rámovej konštrukcie so štvorspádovou, teda valbovou strieškou. V roku 2008 víchrice a povodeň spôsobili veľké škody v okolí nádrže a aj na samotnej hrádzi. V rokoch 2012 – 2013 prebehla veľká rekonštrukcia vodnej nádrže.

Táto historická technická stavba je národnou kultúrnou pamiatkou, je vo veľmi dobrom stave, umiestnená v atraktívnom prostredí a vyhľadávaným turistickým cieľom návštevníkov územia. Charakter nádrže ako horského plesa zvyšuje estetickú hodnotu  a príťažlivosť tejto turistickej lokality. Nádrž  je v správe štátnej hospodárskej organizácie (Lesy slovenskej republiky) , ktorá sa stará o jej udržiavanie. Nádrž sa nachádza v atraktívnom prostredí doliny potoka Belá v Národnom parku Slovenský raj, je v dobrom stave. Neslúži už svojmu pôvodnému účelu ale stala sa cieľom turistických vychádzok návštevníkov Slovenského raja.

Foto:

Klauzy -01

*Klauzy -02

*Klauzy -03

*Klauzy -04

*Klauzy -05

*Klauzy -06

*Klauzy -07

*Klauzy -08

*Klauzy -09

*Klauzy -10

***

 

 

 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef