Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Spišský Hrušov

Ranogotický kostol bol postavený začiatkom 14. stor. ako jednoloďový s kvadratickým presbytériom a predstavanou západnou vežou. V 15. stor. bol po požiari opravovaný. V 16. stor.  bola k severnej stene pristavaná neskorogotická Kaplnku sv. Žofie.  V prvej pol. 18. stor. Bol nahradený plochý drevený strop v lodi murovanou klenbou, ktorá prispela k problémom so statikou stavby. Preto sa museli už v druhej pol. 18. stor. použiť oceľové výstuže.

V roku 1838 bola v lodi odstránená drevená tribúna a nahradená  murovanou. V roku 1869 objekt znova vyhorel, čo si vyžiadalo zhotovenie nového krovu, strechy a opravu veže. V roku 1896 interiér bol vyzdobený maľbami Jozefa Hanulu.
V roku 2012 sa realizoval komplexný výskum, ktorý pomohol spresniť architektonický vývoj kostola a priniesol aj objav stredovekých nástenných malieb v interiéri. V rámci následnej obnovy dostal kostol nový náter fasády a bola znížená dlažba v interiéri, pričom vstup do barokovej krypty bol prekrytý sklom.

Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou s mnohými zaujímavosťami:

– príklad zachovaného gotického stredovekého sakrálneho staviteľstva na Spiši,

– výborne zachované prvky gotického slohu v stavebných detailoch a maľbách,

– zachované dvojité gotické okná, pôvodné portály do lode, resp. presbytéria,

– svätyňa je zaklenutá pôvodnou krížovou rebrovou klenbou so svorníkom zdobeným rastlinným dekórom,
– priestor presbytéria a sakristie spája pomerne úzky portál gotického tvaru,

– gotické maľby zo 14. stor.

Kostol je farským kostolom miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Po nedávnej obnove je v dobrom stave, na odkrytie a reštaurovanie ešte čakajú objavené nástenné maľby, reštaurovať treba ešte aj portály v exteriéri. Využíva sa na pravidelné bohoslužby.

Foto:

Kostol Spiš Hrušov -01

*Kostol Spiš Hrušov -02

*Kostol Spiš Hrušov -03

*Kostol Spiš Hrušov -04

*Kostol Spiš Hrušov -05

*Kostol Spiš Hrušov -06

***

 

 

 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef