Kostol sv. Juraja, Slovinky

Nachádza sa v centre obce Slovinky, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Najstaršia písomná zmienka o chráme v Slovinkách pochádza zo zápisu kanonickej vizitácie z roku 1700. Uvádza sa v nej, že kostol v Nižných Slovinkách bol postavený pred 400 rokmi.

Chrám je dlhý 44,4m, široký 17,4m a vysoký 39,8m a pri svojom zasvätení na počesť mučeníka Juraja, ktorý je aj patrónom obce v roku 1804 patril svojou veľkosťou k najväčším vo vtedajšej Mukačevskej eparchii. V roku 1874 prešiel chrám prvou prestavbou, na začiatku 20. stor. bol premaľovaný, koncom 20. stor. prebehla rekonštrukcia vonkajšej fasády a strechy chrámu.

Veža chrámu má štyri hodinové ciferníky, ktoré sú nefunkčné. Vo veži sa nachádzajú tri pôvodne zvony, dva väčšie sú poháňané elektrickým pohonom a riadené časovým spínačom.

Ikonostas v chráme bol postavený roku 1874 a pozostáva z piatich jednotlivo usporiadaných radov ikon: miestneho, radu sviatkov, apoštolov, prorokov a patriarchov a Golgoty, ktorá je na vrchole ukončená krížom.

Súčasnú podobu nadobudla svätyňa v rokoch 1990 – 1994, keď bol prestavaný oltár a vyrobený nový mobiliár, ktorý pozostáva z prestola a bohostánku, žertveníka a stola na obliekanie, sedesu a sedadiel pre miništrantov. Súčasťou liturgického priestoru svätyne je zaprestolná ikona Krista – archijereja, ktorý slávi Eucharistiu z dielne Rastislava Bujnu (1999), grécky evanjeliár a sedemramenný kovový svietnik, ktoré sú darom miestnych veriacich.

Súčasná podoba lode chrámu je rozdelená štyrmi blokmi lavíc vyrobenými roku 2000, ozdobené sú 6 pármi procesiových zástav. Do lode sa vchádza hlavným vchodom zo západnej strany a bočným vchodom z južnej strany. Oproti bočnému vchodu sa nachádza oltár Presvätej Bohorodičky. V prednej časti lode sú dva krylosy. V severnom je jaskyňa tzv. Božieho hrobu, kde kedysi ukladali pláštenicu na sviatky Paschy. Dnes táto „drevená“ jaskyňa slúži na aranžovanie jasličiek betlehema, ktoré sú vzácnym ručne zhotoveným darom dielne Bames z Krompách. Južný krylos je vyhradený pre miesto kantora. Nástenné fresky z prvej polovice 20. stor.  sú premaľbou pôvodnejších fresiek. Pôvodné sa zachovali len na západnej stene lode. Sú na nich vyobrazení sv. mučeník Juraj, sv. archanjel Michal a chór anjelov hrajúci na hudobných nástrojoch. V západnej časti loď prechádza do predsiene chrámu, v ktorej sa nachádza hlavný vchod chrámu a vchody do sakristie a chrámovej veže.

Medzi najstaršie, preto aj najcennejšie kultové predmety patria tie, ktoré pochádzajú ešte zo starého chrámu. Najstaršia je krstiteľnica z roku 1701.  Zhotovená je z jedného kusa dreva, čiernej farby a navrchu je tepaná. Dnes stojí pri hlavnom chrámovom vchode na pravej strane a slúži ako veľká svätenička. Keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že terajší chrám bol dokončený roku 1808, spomínaná krstiteľnica je o sto rokov staršia než terajší chrám. Ako píše o. Michal Fitz vo farskej kronike: „… je to skvost, ktorý si treba vážiť a chrániť pred poškodením.“ Ďalšími najstaršími kultovými predmetmi zo starého chrámu je procesiový obraz svätého mučeníka Juraja, ktorý je patrónom chrámu. Pochádza z roku 1767 a zhotovil ho J. Szilassy, v tom čase známy zlatník a rezbár. Na druhej strane je vyobrazená Presvätá Bohorodička.

Roku 1874 prešiel chrám prvou prestavbou a obnovou. Druhou obnovou bola premaľba na začiatku 20. storočia. Tretia obnova dlažby a vonkajšej fasády sa uskutočnila v rokoch 1990 až 1992. V súčasnosti sa završuje historicky štvrtá trojetapová obnova odvodnenia, strechy a ikonostasu chrámu.

Gréckokatolícky kostol (chrám) sv. Juraja mučeníka je architektonickou dominantou obce Slovinky.  Je kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky, zapísanou v Ústrednom zozname Národných kultúrnych pamiatok pod číslom 701. Konajú sa tu pravidelné katolícke obrady gréckeho rítu, východného obradu.

Foto:

Kostol Slovinky -01 *

Kostol Slovinky -02

*

Kostol Slovinky -03

*

Kostol Slovinky -04

*

Kostol Slovinky -05

*

Kostol Slovinky -06

*

Kostol Slovinky -07

***

 

 

 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef