Banícka zvonica, Rudňany

Drevená hrazdená zvonica pri kostole Sv. Klimenta Rímskeho v Rudňanoch (predtým Koterbachy) predstavuje drobnú sakrálnu stavbu. Zvony neboli umiestnené na veži kostola, nakoľko táto je drevená a rozkývanie zvonov mohlo narušiť jej stabilitu. Zvonica pochádza z roku 1946, stavali ju miestni baníci, vždy po šichte, asi jeden mesiac.

Sú v nej umiestnené 3 zvony:

  • veľký zvon Panna Mária – 613 kg, spodný priemer 98 cm, s nápisom: Slávne srdce Márie buď našou spásou,
  • stredný zvon Božské srdce Ježišovo – 314 kg, spodný priemer 79 cm, s nápisom: Bože ochraňuj našich baníkov,
  • malý zvon Cyril a Metod – 152,3 kg, spodný priemer 64 cm, s nápisom: Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.

Na všetkých zvonoch je i text: Koterbašskí veriaci na česť a slávu Božiu r. 1946.

Zvony boli vyrobené na Morave firmou Kovolis-zvonárstvo R. Manoušek, Česká u Brna, ktorá dodala i plány na konštrukciu zvonovej stolice.

Zvonica bola posvätená 1.9.1946 spišským diecéznym biskupom Jánom Vojtašákom, je funkčná dodnes.

Je kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky, zapísanou v Ústrednom zozname Národných kultúrnych pamiatok pod číslom 11032/0.

Zvonica patrí farnosti Rudňany, Spišská diecéza. Je v dobrom technickom stave, pravidelne udržiavaná.

Slúži pre každodenné potreby obradov rímskokatolíckej cirkvi.

 

Rudňany Banícka zvonica -1

*

Rudňany Banícka zvonica -2

*

Rudňany Banícka zvonica -3

*

Rudňany Banícka zvonica -4

*

Rudňany Banícka zvonica -5

*

Rudňany Banícka zvonica -6

***

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef