Šarkanova diera

 Jaskyňa Šarkanova diera, ktorá je dlhá 177 m, vznikla ako riečna jaskyňa pozdĺž puklín vo svetlých triasových vápencoch. Pôvod jaskyne súvisí s potokom Jordaň, nachádzajúcim sa 30 m nižšie pod jaskyňou.

Pozostáva z Pastierskej chodby, vysokého Archeologického dómu, ktorý cez ďalšiu sieň končí Galériou.

Boli v nej objavené zlomky pravekých nádob, až neskôr prisúdené mladšej dobe kamennej. Popri zvieracích kostiach jaskynného medveďa, vlka, jeleňa sa našli aj kosti jaskynného leva. Nález riečnych kameňov – okruhliakov potvrdzuje, že kedysi bola jaskyňa na úrovni okolitej riečnej siete.

Našiel sa tu diskovitý kamenný mlat, brúsená kamenná sekerka, kostená ihla a črepy. Uvedené nálezy sa nachádzajú v Tatranskom múzeu v Poprade.

V roku 1951 previedol Archeologický ústav SAV zisťovací výskum a zameranie jaskyne (archeológ Dr. Juraj Bárta). Vykopali sa tu črepy spolu s kosťami jeleňa, srnca, divej svine. Okrem keramiky sa tu našli aj pozostatky psa. Je to najstarší nález tohto druhu v bývalom Československu. Je dôkazom jeho zdomácnenia na našom území od neolitu.

Vľavo od vchodu do Šarkanovej diery sa nachádza 14 m dlhá jaskyňa Chyža.

Obidve jaskyne boli obývané v mladšej dobe kamennej ľudom, ktorý patril do kultúrneho okruhu lineárnej a bukovohorskej keramiky (4 400 rokov p. n. l.).

Nálezy sú významné aj tým, že sa tu našli vedľa seba črepy kultúry s lineárnou a bukovohorskou keramikou. Je to najvyššie položený nález lineárnej keramiky na Slovensku. Ľudia, ktorí sa tu usadili, sa živili už roľníctvom.

Pre svoj význam bola jaskyňa Šarkanova diera v roku 1979 vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Jaskyňa predstavuje významné archeologické a paleontologické nálezisko.

Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2008 z 1. augusta 2008 bola jaskyňa Šarkanova diera vyhlásená za verejnosti voľne prístupnú.

Verejnosti voľne prístupná je vstupná chodba tejto prírodnej pamiatky.

Foto:

IMG_8628

*IMG_8618

*IMG_8620

*IMG_8622

*IMG_8625

*

IMG_8626

***

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef