Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

Úrad vlády SR ako správca programov:
SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7
SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) – PA16 + PA17
SK07 Zelené inovácie v priemysle (GII) – PA21
SK08 Cezhraničná spolupráca (CBC) – PA26
SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) – PA29
aktualizoval dňa 10.11.2016 oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov na úrovni programov:

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálneho fondu na úrovni programu

  Pôvodná verzia oznámenia (platná do 9.11.2016)

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef