Riadiace a sprostredkovateľské inštitúcie pre obdobie 2007-2013

 • Národný strategický regferenčný rámec                      http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/
 • Regionálny operačný program                                      http://www.ropka.sk/
 • OP Vzdelávanie                                                                 https://www.minedu.sk/
 • OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia                          http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1
 • OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast         http://www.economy.gov.sk/
 • OP Životné prostredie                                                     http://www.opzp.sk/
 • OP Výskum a vývoj                                                          https://www.minedu.sk/
 • OP Informatizácia spoločnosti                                      http://www.opis.gov.sk/
 • OP Zdravotníctvo                                                             http://opz.health-sf.sk/
 • OP Doprava                                                                       http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=17111
 • OP Bratislavský kraj                                                        http://www.opbk.sk/
 • Program rozvoja vidieka SR                                          http://www.apa.sk/
 • Eurofondy:                                                                        http://eurofondy.webnode.sk/

 

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef