Obce môžu nahlásiť svoje REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI

Slovensko v tomto roku navštívilo len za prvých 9 mesiacov 3,3 milióna turistov čo bolo o 14 % viac než v minulom roku a v návštevnosti sme prekonali tiež rekordný rok 2008. (zdroj: SACR). Záujem o poznávanie Slovenska teda rastie a zvýšený záujem o Slovensko je určite najvhodnejším obdobím pre štart nových projektov na rozvoj cestovného ruchu. Jedným z nich je i zber tzv. „regionálnych jedinečností“ prostredníctvom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (ISRRA) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Z iniciatívy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa do úloh regionálnych rozvojových agentúr (RRA) na rok 2015 dostalo zmapovanie regionálnych jedinečností v príslušných regiónoch pôsobnosti RRA. Regionálne jedinečnosti sú osobité špecifiká určitej oblasti v hmotnej i nehmotnej podobe, ktoré sú typické pre danú oblasť. Sú to z regionálneho hľadiska významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe hodnoty a produkty, ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu a budujú imidž regiónu. Kľúčom k úspešnej budúcnosti, je venovať im náležitú pozornosť v súčasnosti. Zmapovanie regionálnych jedinečností prebieha prostredníctvom siete regionálnych rozvojových agentúr na celom Slovensku.

Viac:

SRRA -Clanok_2015_projekt Podpora RR v okrese SNV

Obce môžu nahlásiť svoje REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef